Tanító tanáraink

HEFOP oktatásról

Integráció


Csengetési rend

Letölthetõ fájlok

Linkek tanulóknak

   

   Megbízott igazgató: Berekszászi Natália

 

   Tagintézmény-vezető:

   Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája: Tóthné Kaprinyák Judit

 

   Igazgatóhelyettesek:

   Beke Dénes

 

   Munkaközösség-vezetők:
  

Berekszászi Miklós

idegen nyelvi munkaközösség

Czifra Edit

alsós munkaközösség

Csiszár Antalné

természettudományi munkaközösség

Felföldi Mónika

társadalomtudományi munkaközösség

Kalmár Zsoltné

felsős munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.)

Pocsai Emese

alsós munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.)

 

Gimnázium

szak

 

Barnucz Nóra

angol nyelv

Beke Dénes

matematika

Berekszászi Miklós

német nyelv

Berekszászi Natália

magyar nyelv és irodalom

Bíró László

informatika

Bíróné Katona Szilvia

kémia, matematika

Csiszár Antalné

testnevelés, földrajz

Györke Attila

fizika

Kertész Valéria

angol

Pinczés Gyula

kollégiumi nevelő

Nagy Erika

biológia, rajz

Szilágyi Tünde

történelem, magyar

Sztancs Attila

kollégiumi nevelő

Szűk Balázs

magyar nyelv és irodalom

Tekerman Zoltán

német nyelv

Tóth Lajosné

matematika

Általános iskolai tagozat

szak

 

Beke Emese

matematika, fizika

Czifra Edit

osztálytanító

Czimbalmos Csaba

testnevelés

Csige Lászlóné

osztálytanító

Csiszár Antal

testnevelés, földrajz

Dr. Várkuli Istvánné

gyógypedagógus

Fehér Judit

történelem, német nyelv

Fehérné Bige Enikő

történelem, magyar nyelv és irodalom

Felföldi Mónika

magyar nyelv és irodalom

Groholyné Bíró Zsuzsanna

történelem

Jakkel Krisztián

angol nyelv

Kiss László Zoltán

matematika

Kondás Györgyné

osztálytanító

Pósán Attiláné

osztálytanító

Sósné Juhász Sára

osztálytanító

Szabó András

természetismeret, technika, biológia

Szikora Csilla

német nyelv

Tamásné Kathy Edit

fejlesztő pedagógus

Végsőné Rózsa Valéria

osztálytanító

 

 

Arany János Általános Iskola

szak

 

Böszörményi László

történelem

Demeter Krisztina

osztálytanító, informatika

Gutiné Galla Gyöngyi Angéla

matematika, technika

Kalmár Zsolt Istvánné

földrajz, erkölcstan, biológia

Keczánné Patai Enikő Andrea

fejlesztő pedagógus

Kiss Anikó

testnevelés

Kósa Krisztina Éva

osztálytanító

Peleskey Zsuzsanna

osztálytanító

Pocsai Emese

osztálytanító

Szabadosné Szél Ágnes Katalin

ének

Tóth Tímea

osztálytanító

Tóthné Kaprinyák Judit

magyar nyelv és irodalom

Turcsánné Pásztor Éva Andrea

angol nyelv

Vórincsákné Varga Krisztina

osztálytanító, magyar nyelv és irodalom