Tanító tanáraink

Csengetési rend

Letölthető fájlok

Linkek tanulóknak

   

  

Intézményvezető: Groholyné Bíró Zsuzsanna

Tagintézmény-vezető:

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája:

Tóthné Kaprinyák Judit

Intézményvezető-helyettesek:

Berekszászi Natália - gimnázium

Czifra Edit - általános iskola

Munkaközösség-vezetők:

Berekszászi Miklós

idegen nyelvi munkaközösség

Böszörményi László

felsős munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.)

Csiszár Antalné

természettudományi munkaközösség

Sósné Juhász Sára

alsós munkaközösség

Székely Erika Edit

társadalomtudományi munkaközösség

Zabiákné Nagy Zsuzsanna

alsós munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.

Gimnázium

szak

Beke Dénes

matematika, fizika, informatika

Berekszászi Miklós

német nyelv

Berekszászi Natália

magyar nyelv és irodalom

Bíró László

informatika

Bíróné Katona Szilvia

kémia, matematika

Csiszár Antalné

testnevelés, földrajz

Groholyné Bíró Zsuzsanna

történelem

Gulyás Anna

angol nyelv, német nyelv

Kertész Valéria

angol nyelv

Nagy Edina

kollégiumi nevelő

Rása-Fórizs Renáta

történelem, magyar nyelv és irodalom

Papp László

kollégiumi nevelő

Székely Erika Edit

biológia, rajz

Szilágyi Tünde

történelem, magyar nyelv és irodalom

Tekerman Zoltán

német nyelv

Tóth Lajosné

matematika

 

 

Általános iskolai tagozat

szak

Beke Emese

matematika, fizika, fejlesztőpedagógus

Benő-Fehér Judit (gyes)

történelem, német nyelv

Czifra Edit

osztálytanító, fejlesztőpedagógus

Czimbalmos Csaba

testnevelés

Csige Lászlóné

osztálytanító

Csiszár Antal

testnevelés, földrajz

Kovács-Felföldi Mónika (gyes)

magyar nyelv és irodalom

Jóga Zoltán

tanító

Kissné Csontos Annamária

tanító

Kuruczné Nagy Barbara

tanító

Mágocsi Izabella

földrajz, történelem

Pósán Attiláné

osztálytanító

Sósné Juhász Sára

osztálytanító

Szabó András

természetismeret, technika, biológia

Szilágyiné Bodolai Szilvia

tanító

Végsőné Rózsa Valéria

osztálytanító

Arany János Általános Iskola

szak

Böszörményi László

történelem

Demeter Krisztina

osztálytanító, informatika

Horváth Tünde

matematika, fizika, informatika

Kiss Anikó

testnevelés, földrajz

Moldován Tünde

tanító

Murányiné  Őri Anikó

tanító

Papp Katalin

tanító

Pásztor Éva Andrea

angol nyelv

Rácz Tünde

tanító

Szabó Edina

tanító

Tóthné Kaprinyák Judit

magyar nyelv és irodalom

Vórincsákné Varga Krisztina

osztálytanító

Zabiákné Nagy Zsuzsanna

tanító