Tanító tanáraink

HEFOP oktatásról

Integráció


Csengetési rend

Letölthető fájlok

Linkek tanulóknak

   

   Intézményvezető: Groholyné Bíró Zsuzsanna

 

   Tagintézmény-vezető:

   Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája:

   Tóthné Kaprinyák Judit

 

  Intézményvezető-helyettesek:

   Berekszászi Natália - gimnázium

   Czifra Edit - általános iskola

 

   Munkaközösség-vezetők:
  

Berekszászi Miklós

idegen nyelvi munkaközösség

Sósné Juhász Sára

alsós munkaközösség

Csiszár Antalné

természettudományi munkaközösség

Székely Erika

társadalomtudományi munkaközösség

Böszörményi László

felsős munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.)

alsós munkaközösség (Arany J. Ált. Isk.)

 

Gimnázium

    szak

Barnucz Nóra

angol nyelv

Beke Dénes

matematika, fizika, informatika

Berekszászi Miklós

német nyelv

Berekszászi Natália

magyar  nyelv és irodalom

Bíró László

informatika

Bíróné Katona Szilvia

kémia, matematika

Csiszár Antalné

testnevelés, földrajz

   Gulyás Anna   angol nyelv, német nyelv

Kertész Valéria

angol nyelv

Szabó Katalin

kollégiumi nevelő

Székely Erika

biológia, rajz

Szilágyi Tünde

történelem, magyar nyelv és irodalom

Nagy Edina

kollégiumi nevelő

Rása-Fórizs Renáta

történelem, magyar nyelv és irodalom

Tekerman Zoltán

német nyelv

Tóth Lajosné

matematika

Általános iskolai tagozat

    szak

 

Beke Emese

matematika, fizika, fejlesztőpedagógus

Czifra Edit

osztálytanító, fejlesztőpedagógus

Czimbalmos Csaba

testnevelés

Csige Lászlóné

osztálytanító

Csiszár Antal

testnevelés, földrajz

gyógypedagógus

Fehér Judit

történelem, német nyelv 

Fehérné Bige Enikő

történelem, magyar nyelv és irodalom

   Felföldi Mónika  magyar nyelv és irodalom

Groholyné Bíró Zsuzsanna

történelem

Jakkel Krisztián

angol nyelv

 

matematika

osztálytanító

Pósán Attiláné

osztálytanító

Sósné Juhász Sára

osztálytanító

Szabó András

természetismeret, technika, biológia

német nyelv

Tamásné Kathy Edit

fejlesztőpedagógus

Végsőné Rózsa Valéria

osztálytanító

 

 

Arany János Általános Iskola

szak

 

Böszörményi László

történelem

Demeter Krisztina

osztálytanító, informatika

matematika, technika

Kalmár Zsolt Istvánné

földrajz, erkölcstan, biológia

fejlesztő pedagógus

Kiss Anikó

testnevelés

Kósa Krisztina Éva

osztálytanító

Peleskey Zsuzsanna

osztálytanító

osztálytanító

Szabadosné Szél Ágnes Katalin

ének

Tóth Tímea

osztálytanító

Tóthné Kaprinyák Judit

magyar nyelv és irodalom

Turcsánné Pásztor Éva Andrea

angol nyelv

Vórincsákné Varga Krisztina

osztálytanító, magyar nyelv és irodalom